Test firmy

/28

30 otázok ktoré vás posunú dopredu

Tento test vám odpovie aká dobrá je vaša firma a zároveň vám povie, kde máte ešte potenciál sa zlepšovať. Test je tvorený predovšetkým pre malé a stredné firmy, ktoré už fungujú, ale chceli by sa zlepšiť. Už len samotné zamyslenia sa nad otázkami vás určite inšpiruje a ukáže vám smer čo ďalej vo firme vylepšovať.

 

Test je anonymný a zaberie len 5 minút. Nemusíte nikde vkladať názov firmy ani reálne meno. Po skončení vám pride na mail výsledok.

 

Test hodnotí firmu v štyroch kategóriach:

  1. Vízia – stratégia – trh: ako rozumiete tomu čo robíte a kam smerujete
  2. Rast – marketing – sales: ako k vám chodia zákaznící
  3. Organizácia firmy: ako dobre firmu manažujete
  4. CEO – ako fungujete ako CEO

 

Po vyplnení testu vám príde výsledok na mail, zároveň s možnosťami ako postupovať ďalej aby ste mali ešte lepšiu firmu.

Test je anonymný. Nikde nezadávate meno firmy ani žiadne ďalšie identifikačné údaje firmy. Aj meno a email môžete vložiť taký, ktorý sa s firmou nedá spojiť.

Na email vám príde výsledok a ďalšie možnosti ako postupovať v zlepšovaní firmy. Email sa dá jednoducho zo systému odhlásiť.

1 / 28

Category: Základný popis firmy

Aký máte obrat firmy?

2 / 28

Category: Základný popis firmy

Počet zamestnancov

3 / 28

Category: Základný popis firmy

Koľko rokov firma funguje?

4 / 28

Category: Základný popis firmy

Odvetvie, v ktorom pôsobíte

5 / 28

Category: Základný popis firmy

Trhy na ktorých pôsobíte

6 / 28

Category: Jasnosť toho, čo robím

Vízia firmy

7 / 28

Category: Jasnosť toho, čo robím

Stratégia firmy

8 / 28

Category: Jasnosť toho, čo robím

Plán na najbližší rok

9 / 28

Category: Jasnosť toho, čo robím

Konkurencia

10 / 28

Category: Jasnosť toho, čo robím

KPI alebo meranie dôležitých indikátorov našej firmy

11 / 28

Category: Rast – marketing – obchod

Kto má na starosti marketing vo firme?

12 / 28

Category: Rast – marketing – obchod

Koľko investujete do marketingu?

13 / 28

Category: Rast – marketing – obchod

Ako vyhodnocujete úspešnosť marketingu?

14 / 28

Category: Rast – marketing – obchod

Expanzia na iné trhy

15 / 28

Category: Organizácia firmy

Aká je energia a nálada vo firme?

16 / 28

Category: Organizácia firmy

Organizačná štruktúra firmy

17 / 28

Category: Organizácia firmy

Stredný manažment firmy

18 / 28

Category: Organizácia firmy

Plánovanie a rozhodovanie o smerovaní firmy a projektov

19 / 28

Category: Organizácia firmy

Rozpočet a čísla

20 / 28

Category: Organizácia firmy

Financovanie firmy

21 / 28

Category: Organizácia firmy

Vzdelávanie vo firme

22 / 28

Category: Organizácia firmy

Odmeňovanie vo firme

23 / 28

Category: Organizácia firmy

Stretnutia (meetingy)

24 / 28

Category: Organizácia firmy

Inovácie

25 / 28

Category: Organizácia firmy

Zdieľanie úspechu a podpora mimo firmu – sponzoring

26 / 28

Category: Vy – riaditeľ – CEO

Zastupiteľnosť – manažérska výkonnosť

27 / 28

Category: Vy – riaditeľ – CEO

Osobný rozvoj

28 / 28

Category: Vy – riaditeľ – CEO

Ako pracujete na networkingu

0%